<<następna strona>>


Duch Święty - patron naszej parafii

Duch Święty - trzecia, obok Ojca i Syna, osoba Boża. Według świadectwa Ewangelii Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że ześle na nich, na swój Kościół Ducha Świętego. Kościół wyznaje, że Duch święty, osoba Boża, pochodzi od Ojca i Syna, będąc z Nimi jednym Bogiem. Duch Święty jest duszą całej wspólnoty wyznawców Jezusa Chrystusa, których uświęca darząc Bożą miłością.
Księgi Nowego Testamentu ukazują spełnienie się proroctw starotestamentalnych i głoszą, że Bóg jest jeden, lecz w trzech osobach. Bóg - to Ojciec, Stwóca wsystkiego, i Syn - posłany przez Ojca dla zbawienia świata, i Duch Święty w Jego tajemniczym działaniu, które najpełniej wyraża się w życiu i misji Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangeliach, że Jezus jako człowiek począł się z Ducha Świętego. Gdy Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, zstąpił na Niego Duch Święty, wskazując, że jest On Synem Bożym, posłanym przez Ojca. Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał on pościć i być kuszonym.

Pisma Nowego Testamentu mówią też o posłannictwie Ducha Świętego w Kościele. Dzieje Apostolskie głoszą, że Duch Święty został po wniebowstąpieniu Pana Jezusa zesłany na Apostołów, a przez ich posługę na wszystkich, którzy nawracali się i przyjmowali chrzest. Znaczy to, że Duch Święty zstępuje na wszystkich wyznawców Chrystusa aż po koniec świata. Ożywia On i jednoczy Kościół, jest źródłem jego działania, rozwija nadprzyrodzone życie wiernych, uczy ich modlitwy, poucza o czekającym ich zmartwychwstaniu. Nade wszystko Duch Święty jest dawcą miłości, którą Chrystus nakazuje swoim uczniom i która jest rzeczywistością nieprzemijającą.
Św.Katarzyna Aleksandryjska - drugi patron naszej parafii


Święta Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, stolicy Egiptu. O jej życiu nie ma dokładnych wiadomości, jednak była jedną z najbardziej czczonych Świętych. Dlatego do dziś zachowały się liczne legendy o niej. Urodziła się pod koniec III wieku w rodzinie bardzo zamożnej, niektórzy mówią nawet, że była córką króla, Kustosa (lub Kostusa). Była bardzo piękna
i wykształcona.

..........<<więcej>>


 

Historia parafii

rok 1989

W dniu 1 grudnia 1989r. na mocy dekretu Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej
ks. bpa Mariana Przykuckiego powstała parafia z siedzibą przy ul. Zielonej 11 w Gdyni.
Jej proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli ks. mgr Marek Wende.

Parafia została przyporządkowana dekanatowi Gdynia II. Tymczasowe biuro parafialne wraz
z mieszkaniem ks. Proboszcza znajdowało się przy ul. Benisławskiego 44. Łącznie parafia liczyła wtedy ok. 9300 dusz o bardzo zróżnicowanym przekroju społecznym.


..........<<więcej>>

rok 1990

4 lutego J.E. ks bp Marian Przykucki podczas Mszy Św. o godz. 12.00 poświęcił kaplicę.

W pierwszej dekadzie marca parafia wzbogaciła się o niezbędne naczynia liturgiczne. Zakupione zostały: monstrancja, kustodia, puszka do komunikowania, figura Pana Jezusa
w grobie, krzyż procesyjny, dzwonki, tabernakulum.


..........<<więcej>>

rok 1991

Rok 1991 rozpoczęliśmy na etapie zaawansowanej budowy domu parafialnego z nową, murowaną kaplicą.

W dniu 1 czerwca wyruszyła z naszej parafii autokarowa pielgrzymka do Lourdes. Po jej powrocie wzbogaciliśmy się o figurki: Matki Boskiej Fatimskiej i Św. Antoniego.


..........<<więcej>>

rok 1992

Nowy 1992 rok rozpoczęliśmy pracami wykońceniowymi murowanej kaplicy i domu parafialnego. Tempo prac rosło i oto w dniu 26 lutego Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej
ks. bp Marian Przykucki poświęcił nasz nowy ośrodek duszpasterski.

25 marca staliśmy się częścią Archidiecezji Gdańskiej.


..........<<więcej>>

rok 1993

W dniu 16 sierpnia został poświęcony nasz pierwszy dzwon. Umieszczono go na tymczasowej konstrukcji stalowej. Jego ostateczne miejsce to dzwonnica po zakończeniu stanu surowego kościoła.

..........<<więcej>>

rok 1994

22 maja Zesłanie Ducha Świętego - odpust parafialny. O godz. 17.00 ks abp Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski poświęcił w kościele kamień węgielny przywieziony z góry Tabor przez księdza Proboszcza. Kościół był już w stanie surowym bez drzwi i okien. Czuło się powiew Ducha Świętego, gdy 156 osób otrzymało z rąk Arcybiskupa bierzmowanie i stało się rycerzami Jezusa.

..........<<więcej>>


rok 1995

29 stycznia ksiądz Proboszcz Marek Wende na wszystkich Mszach św. zdawał sprawozdanie, co zostało zrobione i jakie są plany na przyszłość.

7 czerwca – piątek – na placu przy ulicy Turkusowej powitaliśmy relikwie Świętego Wojciecha
i procesyjnie przez ulicę Dąbka, Zieloną przenieśliśmy je do kościoła. W uroczystości brał również udział ksiądz bp Zygmunt Pawłowicz. Przez całą noc trwało czuwanie modlitewne przy relikwiach.


..........<<więcej>>

<<następna strona>>


 

STRONA GŁÓWNA

NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA

WYDARZENIA
DUSZPASTERZE
DUSZPASTERSTWO
GAZETKA
HISTORIA
CIEKAWE STRONY

BIURO
KONTAKT